Ngày 18 tháng 9 năm 2019 – Ngôi trường trong làng Jimmy (Campuchia)

28Tháng 10

Ngày 18 tháng 9 năm 2019 – Ngôi trường trong làng Jimmy (Campuchia)

Đồng nghiệp Paula của chúng tôi đã đại diện cho Fullerton Foundation trong chuyến viếng thăm trường Jimmy Village ở Siêm Riệp, Campuchia, cô áy đã mang theo đồ dùng học tập cho hơn 200 trẻ em đến đó để học tiếng Anh.

Jimmy’s Village School
Jimmy’s Village School
Jimmy’s Village School
Jimmy’s Village School
Jimmy’s Village School