Cuộc thi Thử thách đếm ngược Countdown Challenge

27Tháng 11

Cuộc thi Thử thách đếm ngược Countdown Challenge

Giải phóng sự vĩ đại của bạn.
Bắt đầu mạnh mẽ, kết thúc mạnh mẽ hơn nữa.

Giải thưởng lên đến 6,000 USD tiền mặt

THE COUNTDOWN CHALLENGE

Giải Thưởng

Giải thưởng sẽ được trao cho người chiến thắng đạt tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao nhất.

GIẢI VÔ ĐỊCH 3,000$
GIẢI NHẤT 2,000$
GIẢI NHÌ 1,000$

“Người Tham Gia Cuộc Thi Giao Dịch Cần Phải Đủ Các Yêu Cầu Sau: “

  1. “Đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản cuộc thi. “
  2. “Vào lệnh và đóng lệnh phải trên tài khoản cá nhân MT4 Live mở tại Fullerton Markets trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. “
  3. “Tài khoản giao dịch đăng ký tham dự cuộc thi phải có số dư tối thiểu là 200 USD. “
  4. “Người tham gia cuộc thi phải là công dân của một trong những quốc gia ASEAN. “

Tiêu Chí Nào Để Quyết Định Người Chiến Thắng?

  1. Hãy trở thành một trong ba người chiến thắng đạt được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao nhất.
  2. Tài khoản tham dự cuộc thi hợp lệ khi không có bất kỳ khoản tiền nào được rút trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.
  3. TẤT CẢ các lệnh giao dịch phải được đóng trước khi cuộc thi kết thúc.

Đọc đầy đủ Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi tại đây.