Infinity bonus

11Tháng 12

Infinity bonus

Chương trình thưởng giành cho người mới sẽ cần để bắt đầu giao dịch!
Tăng cường giao dịch của bạn với 6 cấp tiền thưởng tiền gửi không có giới hạn!
Tiền thưởng tín dụng vô cực Đây là phần thưởng tiền gửi đầu tiên của ngành công nghiệp không giới hạn số tiền bạn có thể nhận được 
- Bất kể quy mô tiền gửi của bạn là bao nhiêu! Chúng tôi đã tạo ra chương trình thưởng tốt nhất mà bạn có thể nhận được từ một nhà môi giới STP thuần túy. 
Nếu bạn đang tìm kiếm chương trình thưởng tốt nhất cho các nhà giao dịch ngoại hối!
Không giới hạn số tiền bạn có thể nhận được Chúng tôi là nhà môi giới đầu tiên trên thị trường cung cấp tiền thưởng không giới hạn bất kể quy mô tiền gửi của bạn!
Chuyển nội bộ được phép giữa các tài khoản MT4 tự định hướng Phần thưởng của bạn sẽ không bị xóa khi bạn thực hiện chuyển nội bộ MT4 sang tài khoản MT4 tự định hướng của mình nhưng nó sẽ được chuyển theo tỷ lệ.
Tiền thưởng có thể mất Phần thưởng của bạn sẽ không bị xóa khi bạn mất nhiều hơn số tiền gửi của mình. Nó sẽ hỗ trợ tiền ký quỹ của bạn trong giao dịch
Không yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu Không có yêu cầu về khối lượng giao dịch để giữ tiền thưởng của bạn.
Điều khoản và điều kiện
1) Tiền thưởng là một hình thức thưởng tín dụng có thể bị mất, có thể không được rút.
2) Tiền thưởng được tính cho mỗi Khách hàng, không phải cho mỗi ID MT4.
3) Tiền thưởng được loại bỏ tương ứng với tỷ lệ phần trăm của số tiền rút được yêu cầu. Ví dụ: rút 25% khỏi số dư của bạn sẽ dẫn đến việc xóa 25% Tiền thưởng của bạn.
4) Tiền thưởng chỉ được trao trên Tài khoản giao dịch cá nhân, không sao chép tài khoản giao dịch hoặc tài khoản nhà đầu tư.
5) Khách hàng sẽ cần gửi yêu cầu qua Fullerton Suite.
6) Công ty có quyền không phát hành Tiền thưởng cho bất kỳ khách hàng nào.
7) Công ty có quyền thay đổi Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo trước.
8) Tiền thưởng chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi từ ngày 6 tháng 9 năm 2018.
9) Đòn bẩy tối đa 1: 200.
10) Tính toán dựa trên tiền gửi ròng (Tổng số tiền được tài trợ trừ tổng số tiền đã rút).
Phần thưởng dành cho khách hàng trên toàn cầu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện đầy đủ tại đây.